Skład Niearchaiczny (płyta)

 

wydawca: Fundacja 9 Sił w ramach programu „Muzyka tradycyjna – debiut fonograficzny” prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Grając w składzie niearchaicznym przedzieramy się do sedna muzyki beskidzkiej i odnajdujemy drzemiące w niej możliwości i inspiracje. Muzyka ta wykonywana była niegdyś przez dudziarza i skrzypka, dziś nazywanych „składem archaicznym”, który z czasem został wyparty przez większe kapele smyczkowe.
Skład Niearchaiczny to brakujący łącznik pomiędzy tymi dwoma zjawiskami muzycznymi. To nie tylko instrumentarium rozbudowane o kontrabas i altówkę, ale też nowe aranżacje i harmonie, które nie tylko nie kłócą się z tradycyjnym, dawnym stylem „ogrywania” melodii przez dudziarza i skrzypka, ale wzbogacają go i dopełniają. To dowód na to, że muzyka Beskidu Żywieckiego to ciągle żywe zjawisko, które można wciąż na nowo odkrywać i świadomie rozwijać.
Skład:
Marta Matuszna–Wejchenig – skrzypce, śpiew
Stanisław Bafia – altówka, śpiew
Przemysław Ficek – dudy, instrumenty pasterskie
Rafał Bałaś – kontrabas, śpiew

tekst: materiały promocyjne

zdjęcie: Danuta Naugolnyk

X