Zespół założony został w 1972 roku z inicjatywy Jana z Domachowa Bzdęgi oraz Zofii Nowak i nawiązywał tradycjami do działającego w latach 1932-1939 Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego „in crudo” z Domachowa i Okolic, którego twórcą i prezesem był również Jan Bzdęga. Członkami zespołu od początku byli rolnicy rozmiłowani w tradycyjnym folklorze regionu Biskupizny. Pierwszą kierowniczką została ówczesna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Domachowie – Joanna Prętkowska i właśnie w ramach KGW odbył się pierwszy występ zespołu w Domachowie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.


Na repertuar zespołu składają się piosenki i tańce ludowe charakterystyczne dla folkloru biskupiańskiego. Zespół oprócz zwykłych wiązanek tanecznych prezentuje również inscenizacje poszczególnych obrzędów ludowych, a także ciągle te obrzędy kultywuje czyniąc folklor biskupiański ciągle żywym.

Z udziałem zespołu nakręcono filmy: przez TV Poznań „Katarzynki”, „Winiec – dożynki biskupiańskie w Domachowie”, „Podkoziołek”, „Zwyczaje Wielkanocne na Biskupiźnie”, przez TV Katowice „Mapa Folkloru”, przez TV Wrocław „Biskupianie”. Poza tym zespół uczestniczył w nagraniach do kilkunastu audycji radiowych, wydał także kilka pocztówek dźwiękowych z przyśpiewkami oraz płytę CD z nagraniem kapeli dudziarskiej.

W ciągu blisko czterdziestu lat swojego istnienia grupa zdobyła liczne nagrody i odznaczenia. Laury zdobywała między innymi w: Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, Ogólnopolskich Konfrontacjach Kapel Dudziarskich w Poznaniu i Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

W sumie zespół dał ponad dwa tysiące koncertów w całej Polsce. Uczestniczył także w imprezach poza granicami kraju: w Międzynarodowym Festiwalu Dudziarzy w Strakonicach (Czechy), w obchodach 800-lecia wsi Wernhausen Werra (była NRD) i w Międzynarodowym Naddunajskim Festiwalu Folkloru w Szekszard (Węgry). Ponadto delegacja biskupian, w skład której weszli: Marcin Grunt, Maria Majchrzak oraz kapela: Szczepan Sadowski i Feliks Chudy, uczestniczyła w obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczonych Ameryki.

6 czerwca 1990 roku zespół uhonorowany został za całokształt działalności Nagrodą im. Oskara Kolberga, najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej.

kontakt

 Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi

721 382 099

facebook

 

12 + 5 =

fotografie: Danuta Naugolnyk

X